Polityka prywatności

1.Definicje

Administrator– właścicielka strony internetowej dietetyczne.rozwiazania.pl Magdalena Pękala prowadząca działalność gospodarczą Dietetyczne Rozwiązania Magdalena Pękala ul. 20 Stycznia 95/39 NIP 7312079498

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem dietetyczne.rozwiazania.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Newsletter  – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail po zapisaniu się do newslettera, za uprzednią zgodą Użytkownika.

Umowa Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. Usługa ta jest bezpłatna. W celu jej zawarcia należy wypełnić odpowiedni formularz, zapoznać się z Regulaminem Newslettera, zaznaczyć checkboxy i potwierdzić zapis w mailu potwierdzającym.

Lead Magnet – treść cyfrowa lub usługa cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym udostępniana bezpłatnie Użytkownikowi przez Usługodawcę w zamian za zapisanie się Użytkownika do newslettera Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie newslettera.

2.Przetwarzanie danych


W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

3.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora w celu:

-zarządzania stroną internetową- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

-analitycznym (analiza danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu Użytkownika ze strony internetowej, w tym pliki cookies)- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

-wykorzystywania cookies – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-przesyłania informacji marketingowych i/lub handlowych za pomocą newslettera podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– archiwalnym i dowodowym ( mającym na celu zabezpieczenie informacji mogących służyć wykazywaniu faktów)- w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.Pliki cookies i inne technologie

Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads. Administrator zastrzega sobie również prawo do korzystania z następujących techologii śledzących działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu oraz zbierające pliki cookies: Google Analytics oraz Facebook Pixel.

Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

5.Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6.Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo:

a.dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

b.usunięcia danych,

c.ograniczenia przetwarzania,

d.prawo do przenoszenia danych,

e.prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

f.prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

7.Przetwarzanie danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym:

–  theCamels.org oraz SoftWro Agata Łuszczyk– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

theCamels.org – w celu obsługi poczty;

Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics;

Facebook oraz Instagram  (Meta Platforms Ireland Limited )– w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie Dietetyczne Rozwiązania (facebook) oraz dietetyczne.rozwiazania (Instagram), odpowiedzi na zapytania wysłane wiadomościach lub poprzez aplikację Messenger. Na stronie internetowej zainstalowane są również wtyczki przekierowujące do wyżej wymienionych serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies przez administratorów serwisu Facebook oraz Instagram.

MailerLite – w celu wysyłki newslettera, jeśli Użytkownik się do niego zapisze

zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej czy administracyjnej.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które zapewniają odpowiednie standardy przetwarzania danych: 

Dla Google Inc.- dostarczający rozwiązanie Google Analytics służące do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.

Dla Facebook Inc. dostarczający rozwiązanie Facebook Pixel służące do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/

Dane Użytkownika mogą podlegać profilowaniu w celu lepszej personalizacji ofert, lecz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mającego wpływ na prawa i wolność Użytkowników.

8. Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter); 

W tym celu po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez użytkownika na etapie potwierdzenia adresu mailowego, dane osobowe Użytkownika podane w Serwisie takie jak imię oraz adres email zostaną przekazane do partnera Administratora –MailerLite w celu przesłania wiadomości mailowej zawierającej treści interesujące Użytkownika. 

W momencie zapisania na Newsletter Użytkownik może otrzymać bonus w postaci Lead Magnetu.

Szczegóły dotyczące Newslettera oraz Lead Magnetu można znaleźć w Regulaminie Newslettera.

9. Komentarze

W celu dodania komentarza na blogu niezbędne jest wpisanie nazwy oraz podanie adresu e-mail. Podstawą prawną jest przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane przetwarzane są  dopóki nie zostanie usunięta funkcja dodawania komentarzy na blogu. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy obraźliwych, wulgarnych lub będących spamem.

10. Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@dietetycznerozwiazania.pl lub poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama. W przypadku wysłania zapytania na adres mailowy Administratorowi zostanie udostępniony adres e-mail Użytkownika, zaś w przypadku zainicjowania kontaktu przez media społecznościowe- imię, nazwisko, nazwa użytkownika. Istnieje również możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy, w których należy podać imię, nazwisko oraz e-mail. Dodatkowo w treściach wiadomości Użytkownik może udostępnić również inne dane. Ostatnią możliwością kontaktu jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 691 881 110. Użytkownik udostępnia wówczas swój numer telefonu oraz inne, wybrane przez siebie dane.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wiadomości podlegają archiwizacji przez Administratora na jego potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Użytkownik ma prawo do wzglądu w historię korespondencji oraz może domagać się jej usunięcia, gdy archiwizacja nie jest konieczna z uwagi na nadrzędne interesy Administratora (zabezpieczenie informacji mających służyć wykazywaniu faktów).

10.Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 11 maja 2023

Shopping Cart
Scroll to Top