Przejdź do treści
Regulamin

Polityka Prywatności

 1. Definicje

Administrator – właścicielka strony internetowej dietetyczne.rozwiazania.pl Magdalena Pękala

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem dietetyczne.rozwiazania.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 2. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora w celu:

  • zarządzania stroną internetową – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • analitycznym (analiza danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu Użytkownika ze strony internetowej, w tym pliki cookies) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • wykorzystywania cookies – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • archiwalnym i dowodowym ( mającym na celu zabezpieczenie informacji mogących służyć wykazywaniu faktów) – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Pliki cookies

Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.

Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

 5. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 6. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo:

a.  dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
b.  usunięcia danych,
c.  ograniczenia przetwarzania,
d.  prawo do przenoszenia danych,
e.  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 7. Przetwarzanie danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym:

  • LH.PL SP. Z O.O., UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, NIP: 7831711517, REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  • Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics;
  • Facebook oraz Instagram  (Meta Platforms Ireland Limited )– w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie Dietetyczne Rozwiązania (facebook) oraz dietetyczne.rozwiazania (Instagram), odpowiedzi na zapytania wysłane wiadomościach lub poprzez aplikację Messenger. Na stronie internetowej zainstalowane są również wtyczki przekierowujące do wyżej wymienionych serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies przez administratorów serwisu Facebook oraz Instagram.
  • zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej czy administracyjnej,


Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 8. Komentarze

W celu dodania komentarza na blogu niezbędne jest wpisanie nazwy oraz podanie adresu e-mail. Podstawą prawną jest przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane przetwarzane są  dopóki nie zostanie usunięta funkcja dodawania komentarzy na blogu. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy obraźliwych, wulgarnych lub będących spamem.

 9. Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@dietetycznerozwiazania.pl lub poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama. W przypadku wysłania zapytania na adres mailowy Administratorowi zostanie udostępniony adres e-mail Użytkownika, zaś w przypadku zainicjowania kontaktu przez media społecznościowe- imię, nazwisko, nazwa użytkownika. Dodatkowo w treści widomości Użytkownik może udostępnić również inne dane.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wiadomości podlegają archiwizacji przez Administratora na jego potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Użytkownik ma prawo do wzglądu w historię korespondencji oraz może domagać się jej usunięcia, gdy archiwizacja nie jest konieczna z uwagi na nadrzędne interesy Administratora (zabezpieczenie informacji mających służyć wykazywaniu faktów).

 10. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 4 maja 2022.